Normatīvie akti:

Rokasgrāmatas/ieteikumi:

Grāmatas:

  • Aloizs Leiendekers "Konfliktu vadība". Miervidi, Jumava, 2016

  • Jānis Bolis, Zīle Gereiša "Mediācija un sarunas". Juridiskā koledža, 2015.

  • Jānis Bolis „Mediācija". Juridiskā koledža, 2007.

  • Artūrs Trosens, Rolands Hofmans, Dorisa B.Rotfišere. „Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē". Tulkojums no vācu valodas uz latviešu valodu ES Twinning projekta „Strīdus izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība", Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2007.

Īsa mediju monitoringa atskaiti par Ģimenes mediācijas projektu:

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .